2017 AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP) PERSONEL ALIMI

AİLE SOSYAL DESTEK PROGRAMI (ASDEP) KAPSAMINDA ÖZEL HİZMET ALIMI YOLUYLA DANIŞMA YÖNLENDİRME/ASDEP GÖREVLİSİ ALIMI YAPILACAKTIR
 
Bakanlığımızın yürütmekte olduğu Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında; İl Müdürlüğümüze bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerinde çalıştırılmak üzere aşağıdaki branşlardan Özel Hizmet Alımı Yoluyla 22 (yirmi iki) Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi alımı yapılacaktır.

 1. Sosyal Hizmet
 2. Sosyoloji
 3. Psikoloji
 4. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
 5. Çocuk Gelişimi
 6. Aile ve Tüketici Bilimleri
BAŞVURU ŞARTLARI
 
 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak,
 5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 6. Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör Örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum veya gruplara üyeliği mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmamak
 7. Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak,
 8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
 9. ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (Lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak. Puan sıralaması yapılırken adayların 2015 ve 2016 yılında girmiş oldukları sınavda aldığı en yüksek puan dikkate alınacaktır. (Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvurular kabul edilir.)

 BAŞVURU ESNASINDA İSTENİLEN BELGELER
 
1- Başvuru Formu (İl Müdürlüğümüzden temin edilecektir.) 
2- Sağlık Raporu (aile hekiminden alınması yeterlidir)
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi (belgenin aslı, başvuru esnasında görülecektir.)
4- Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
5- Lisans Diploma fotokopisi (belgenin aslı, başvuru esnasında görülecek olup e devlet üzerinden teyit yazısı getirilmesi gerekmektedir.)
6- KPSS Sonuç belgesi ( e devlet yada ÖSYM sayfasından alınacaktır)
7- Askerlik Durumunu Gösterir Belge (Erkek Adaylar İçin)
      8- 2 Adet Vesikalık Fotoğraf  
* Yukarıdaki belirtilen şartları taşıyan adayların 20.03.2017 Pazartesi tarihinden itibaren – 31.03.2017 Cuma günü mesai bitimine kadar istenen belgelerin bulunduğu plastik dosya  ile İl Müdürlüğümüzün aşağıda belirtilen açık adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta veya 2. şahıslar v.b. değişik yollarda yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir.
Yukarıda belirtilen evrakların eksik olması halinde başvurular işleme alınmayacaktır.


 
BAŞVURU YERİ
Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Telefon           :0 (438) 211 99 19
Faks               :0 (438) 211 70 35
Adres              :Dağgöl Mahallesi Pagan Cad. Ali AYDIN Sitesi No:10 Merkez / HAKKARİ
E-mail             :hakkari@aile.gov.tr
 


Sonraki Sayfa: BAĞIŞLI KÖYÜNDE AEP

Önceki Sayfa : Bakan Kaya'nın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 102. Yıl Dönümü Münasebetiyle Yayımladığı Mesajı