AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ AİLELERİN İHTİYAÇLARINI BELİRLEMEYE DEVAM EDİYOR

        Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüz 64. Hükümet Programında ve Hükümetin 2016 Yılı Eylem Planında yer alan “Sosyal yardım veya sosyal hizmete ihtiyacı olan bütün dezavantajlı vatandaşlarımıza ulaşılması hedeflenen Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında çalışmalarına devam ediyor. ASDEP, aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçlarının tespiti, ihtiyaca göre sosyal yardım ve sosyal hizmet modellerin planlanması ve uygulanması, gerektiğinde diğer kamu hizmetlerinden (eğitim, sağlık, istihdam vs.) yararlanılmasının sağlanması amacıyla sürecin tüm aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini de içeren bir Programdır. ASDEP ile nihai olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

        Bu Program ile Bakanlığımız tarafından sunulan sosyal yardım ve sosyal hizmetler başta olmak üzere kamunun imkânları ve hizmetleri konusunda desteğe ihtiyacı olan kişi ve ailelere ulaşılması, psikososyal ve ekonomik durumlarının incelenerek değerlendirilmesi ve ihtiyaç duyulan hizmetlerden yararlandırılmalarına yönelik, rehberlik ve yönlendirmenin yapılması suretiyle vatandaşlarımız ile kamu hizmetlerinin daha hızlı buluşturulması hedeflenmektedir.
        Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif BİLDİRİCİ ve beraberinde ASDEP personeli ile birlikte Geçitli Köyünde incelemelerde bulundu. Geçitli Köyü Muhtarı Sabri TUNÇ’un refakatinde köyde yaşayan yaşlı, engelli, şehit ve gazi yakını ailelerini ziyaret edip yaşadıkları sorun ve sıkıntılarını dinlediler. Ayrıca Geçitli köyünde yaşayan sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan aileleri de ziyaret ettiler.
        İl Müdürü Bildirici ASDEP çalışmaları kapsamında Geçitli Köyüne çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini bu çalışma ile Köyümüzde yaşayan engelli, yaşlı, hasta, şehit ve gazi ailelerini ziyaret edip sorun ve sıkıntılarını dinlediklerini, sosyal ve ekonomik yoksunluk içinde bulunan aileleri tespit edip gerekli yardımlardan yararlanmaları için gerekli çalışmaları yapmak üzere köye geldiklerini belirtti. Köyümüzde eşi vefat eden ailelerin olduğunu ve özellikle kız çocuklarımızın maddi yoksunluk içinde oldukları için okulu bıraktıklarını tespit ettik. Milli Eğitim İl Müdürlüğümüz ve SYDV vakfımızla irtibata geçip ailelerimizle ve çocuklarımızla ilgili çalışmalarımızı ivedilikle sonlandıracağız. ASDEP kapsamında Köylerimizdeki çalışmalarımız ve köy ziyaretlerimiz devam edecektir.
       Geçitli Köyü Muhtarı Sabri TUNÇ ise İl Müdürümüz ve ekibine Köylerini ziyaret edip engelli, yaşlı ve yoksulluk içinde bulunan ailelerle ilgili çalışma yaptıkları için kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca ailelerimizin durumunu takip edeceğiz. İl Müdürü Bildirici ve ASDEP personeli aksam geç saatte köydeki çalışmalarını tamamlayarak köyden ayrıldılar.
 


 


Sonraki Sayfa: ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİ AİLELERİNE ZİYARET

Önceki Sayfa : AİLE DESTEK MERKEZİ’NDE “ÇOCUK İSTİSMARI VE ÇOCUKLARDA MAHREMİYET” EĞİTİMİ