AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİŞ SINAVI

20.11.2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27.6.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi gereğince İl Müdürlüğümüzce 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına geçirilmesi amacıyla Müdürlüğümüzce Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı yapılacaktır.
Söz konusu Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavına Katılmayı hak kazanan personellere ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir.

  1. Katılım Şartı:

Yapılacak sınava; İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanlardan, başvurusu Müdürlüğümüz Tespit Komisyonunca yapılan incelemeler sonucunda kabul edilerek sınava girmeye hak kazanan adaylar katılabilecek olup, sürekli işçi kadrosuna başvurusu herhangi bir nedenle reddedilen adaylar sınava katılamayacaktır.  
2-Sınav Şekli:
 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Sınavı “Sözlü Sınav” şeklinde yapılacaktır.
             3-Sınavın yeri günü ve saati:
Sınav Hakkari SHM Hizmet binasında 14.03.2018 Çarşamba günü 09:00-17:00 -- 15/03/2018 Perşembe günü 09:00-17:00 -- 16/03/2018 Cuma günü 09:00-17:00 saatleri arasında yapılacaktır. Her aday sınava ekli listede belirtilen tarihte katılacaktır.
 4- Sınav Konuları ve İtiraz:
a) Sınavda adaylara iştigal ettikleri görevlerle ilgili konularda, yürütmekle yükümlü oldukları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve Genel Kültür Sorularına ilişkin sorular sorulacaktır.
b) Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport) bulunduracaklardır.
c) Adayın 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü madde gereğince sürekli işçi kadrosuna geçirilebilmesi için yapılan sınav sonucunda “başarılı” bulunması gerekmektedir.
d) Sınavda başarılı ve başarısız olanlar www.hakkari.aile.gov.tr internet adresinde ilan edilecek, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
e) Sınavda “başarısız” bulunanlar, sonucun ilan tarihinden itibaren 4 gün içerisinde Sınav Teşkil Kuruluna gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunacaklardır.
f) İtirazlar Sınav Kurulunca değerlendirilerek, sonucu 3 gün içerisinde adaya yazılı olarak bildirilecektir.

NOT:
Söz konusu Sınav sonuçlandıktan sonra, Hakkâri Ohal Bürosu tarafından devam etmekte olan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmalarının gelecek olan sonuçlarına göre Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş konusundaki nihai karar Komisyonca yeniden değerlendirilecektir.

 

GEÇİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ
         
SIRA NO T.C.KİMLİK NO ADI SOYADI ÜNVAN SINAV TARİHİ
1 102……..448 MURAT KAYA DANIŞMA YÖNLENDİRME 14.03.2018
2 110……..136 KEMAL ÖZER ASDEP PERSONELİ 16.03.2018
3 112……..010 TAHİR ÖZER GÜVENLİK PERSONELİ 16.03.2018
4 119……..404 KEMAL TİMUR ASDEP PERSONELİ 16.03.2018
5 129……..488 NECLA YÖRDEM DANIŞMA YÖNLENDİRME 14.03.2018
6 144……..980 LEYLA TEMEL GÜVENLİK PERSONELİ 15.03.2018
7 147……..006 İRFAN ÖZTÜRK ASDEP PERSONELİ 14.03.2018
8 151……..748 AHMET TAŞÇI ASDEP PERSONELİ 14.03.2018
9 152……..064 METİN KAPLAN TEKNİKER 16.03.2018
10 170……..178 RESUL DEMİR ASDEP PERSONELİ 16.03.2018
11 170……..832 ASİYE ÇİFTÇİ DANIŞMA YÖNLENDİRME 14.03.2018
12 174……..602 NURCAN ARMUT BAKIM ELEMANI 15.03.2018
13 174……..718 ŞERMİN ADIYAMAN GÜVENLİK PERSONELİ 15.03.2018
14 175……..056 SEVİM BUZAN GÜVENLİK PERSONELİ 15.03.2018
15 183……..198 ERCAN DERE ASDEP PERSONELİ 16.03.2018
16 186……..920 TAHİR TEKÇE TEMİZLİK PERSONELİ 15.03.2018
17 187……..738 SEDAT SİNAN  ARSLAN ASDEP PERSONELİ 16.03.2018
18 188……..180 FERİDUN ÖZBEK V.İ.O 14.03.2018
19 195……..528 FUAT TEKİN DANIŞMA YÖNLENDİRME 14.03.2018
20 201……..308 DİLBER ERİK GÜVENLİK PERSONELİ 15.03.2018
21 208……..700 İSHAK TÜRK ASDEP PERSONELİ 16.03.2018
22 211……..650 HASRET DUMAN TEMİZLİK PERSONELİ 15.03.2018
23 212……..126 GÜLŞAH GÜNGÖR ASDEP PERSONELİ 16.03.2018
24 215……..542 ESRA ARSLAN GÜVENLİK PERSONELİ 15.03.2018
25 227……..866 ÜMRAN ORHAN GÜVENLİK PERSONELİ 15.03.2018
26 260……..530 UĞUR ENGİN ASDEP PERSONELİ 16.03.2018
27 260……..456 ZÜMEYRAN ENGİN TEMİZLİK PERSONELİ 15.03.2018
28 274……..454 NECMETTİN ÇİFTÇİ GÜVENLİK PERSONELİ 15.03.2018
29 277……...564 SONGÜL TAŞ DANIŞMA YÖNLENDİRME 14.03.2018
30 277……...482 CİHAT ERKAYA ASDEP PERSONELİ 16.03.2018
31 278……..728 RAMAZAN ECER ASDEP PERSONELİ 16.03.2018
32 278……..762 MESUT DEMİRALP ASDEP PERSONELİ 14.03.2018
33 280……..592 ERDAL ZİREK DANIŞMA YÖNLENDİRME 16.03.2018
34 281……..830 ENGİN ŞİMŞEK GÜVENLİK PERSONELİ 15.03.2018
35 284…….356 HALİS İPEK ASDEP PERSONELİ 16.03.2018
36 306…….228 MERCAN ŞAN GÜVENLİK PERSONELİ 15.03.2018
37 299……..346 ZEHRA KAYA ASDEP PERSONELİ 16.03.2018
38 303……..014 HEKİM CAN GÜVENLİK PERSONELİ 15.03.2018
39 306…….228 GÜLŞEN KAYA GÜVENLİK PERSONELİ 15.03.2018
40 310……...74 REMZİYE   ÇALLI ŞAHİN GÜVENLİK PERSONELİ 15.03.2018
41 3148…….906 PERİHAN KAYA TEMİZLİK PERSONELİ 15.03.2018
42 321……..084 SAİME ADIYAMAN DANIŞMA YÖNLENDİRME 14.03.2018
43 327…….158 MERYEM ÖZMEN ASDEP PERSONELİ 16.03.2018
44 333……..460 TANER YILMAZ ASDEP PERSONELİ 16.03.2018
45 335……..460 KİBAR GÜR BAKIM ELEMANI 15.03.2018
46 344……..544 ZEKİ KIZILBAN V.İ.O 14.03.2018
47 351……..1254 SUNA KAYA ASDEP PERSONELİ 16.03.2018
48 363……...906 MERYEM ÖZATAK TEMİZLİK PERSONELİ 15.03.2018
49 373……...544 METİN TUNÇ ASDEP PERSONELİ 16.03.2018
50 374……….630 GAZİ KARADUMAN ASDEP PERSONELİ 14.03.2018
51 3790……...818 YAVUZ ERÇİN ASDEP PERSONELİ 16.03.2018
52 380……….590 İZZETTİN BEYTER KALORİFER 15.03.2018
53 382……..698 NECDET ÖZTUNÇ ASDEP PERSONELİ 16.03.2018
54 3898……..20 AYHAN DEMİR ASDEP PERSONELİ 14.03.2018
55 390…….846 AYDIN DEMİR ASDEP PERSONELİ 14.03.2018
56 408……..742 MUSA AKDOĞAN ASDEP PERSONELİ 14.03.2018
57 414……….720 ZEYNEP AKAR SEVEN GÜVENLİK PERSONELİ 15.03.2018
58 419……...200 İDRİS ÖZER ASDEP PERSONELİ 16.03.2018
59 421……...516 HARUN ÖZKAN ASDEP PERSONELİ 14.03.2018
60 430……..768 SENAR ASLAN ASDEP PERSONELİ 14.03.2018
61 431……..222 FADİLE ENGİN ASDEP PERSONELİ 14.03.2018
62 43……..530 NİHAT YILDIRIM TEMİZLİK PERSONELİ 16.03.2018
63 436……..248 GÜLÜZAR ÇAVMAK DANIŞMA YÖNLENDİRME 16.03.2018
64 445……..02 SACİDE DALAR ASDEP PERSONELİ 16.03.2018
65 45……..212 EMRULLAH KARATAŞ ASDEP PERSONELİ 16.03.2018
66 457…….918 YAZGÜLÜ YAŞAR ASDEP PERSONELİ 14.03.2018
67 462……...44 MERCAN KAVAL TEMİZLİK PERSONELİ 16.03.2018
68 466……...890 GÜLTEN PEKER ASDEP PERSONELİ 14.03.2018
69 473……..2550 ABDULVAHAP ALÇİÇEK KALORİFER 15.03.2018
70 479……...000 HASAN CİNDİOĞLU ASDEP PERSONELİ 16.03.2018
71 487……..058 KEVSER PARLAK BAKIM ELEMANI 15.03.2018
72 492……...56 METİN AKDAĞ ASDEP PERSONELİ 14.03.2018
73 496……..532 NURAN GÜNDÜZ ASDEP PERSONELİ 16.03.2018
74 548……..408 BAŞAK ESMER ASDEP PERSONELİ 14.03.2018
75 619……..880 FAYSAL GEZER ASDEP PERSONELİ 16.03.2018
76 431………932 SİNAN KAMUK ASDEP PERSONELİ 16.03.2018 


Sonraki Sayfa: HAKKÂRİ’DE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ

Önceki Sayfa : OTİZM İZLEME VE DEĞERLENDİRME İL KURULU İLK TOPLANTISI