ERİŞEBİLİRLİK İZLEME VE DENETLEME KOMİSYONU TOPLANTISI YAPILDI

     20.07.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonu Vali Yardımcısı Bekir ABACI başkanlığında toplanarak 2017 yılı faaliyet planını ve faaliyet planı doğrultusunda yapılan çalışmalar değerlendirildi.
     Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici 5378 sayılı Engelliler Hakkındaki Kanunun Ek 2. ve 3. Maddeleri hükümlerine dayanılarak Bakanlığımız tarafından hazırlanıp 20.07.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği kapsamında 2016 yılında Karayolları Şube Şefliğinden İnşaat Mühendisi Mehmet Selim Karakaş, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden Şehir Plancısı Eylem Yağız, Özel İdare Sekreterliğinden Çevre Mühendisi Asuman ÖZTÜRK, İl Müdürlüğümüz temsilcisi Memduh Turgut ve Engellileri temsilen Cahit Mollaosmanoğlu’dan oluşan komisyon oluşturduklarını ve komisyonun çalışmalara başladığını belirterek 2016 yılı Kasım ayından bu güne kadar Hakkari Merkez ve İlçelerinde Kamu kurum ve kuruluşlarına ait 72 binada inceleme yaptıklarını belirtti. Yapılan incelemeler sonucunda kamu kurum ve kuruluşlarında tespit edilen eksiklikleri ilgili idarelere bildirdirimlerde bulunduklarını ve idarelere eksikliklerin giderilmesiyle ilgili yasal süre verildiğini ifade etti.
     Komisyon Başkanı Vali Yardımcısı Bekir Abacı ise   5378 sayılı Engelliler Kanununda belirttiği üzere engellilerin temel hak ve özgürlüklerden faydalanmasını teşvik ve temin ederek ve doğuştan sahip oldukları onura saygıyı güçlendirerek toplumsal hayata diğer bireylerle eşit koşullarda tam ve etkin katılımlarının sağlamak üzere çalışmaların yürütüldüğünü belirterek “Hakkarideki Engelli kardeşlerimiz, günlük yaşama, kent yaşamına ve toplum yaşamına sınırlı ölçüde katılabilmektedirler. Eğitimden sağlığa, iş ve mesleki rehabilitasyondan kültür ve sanata, spor ve kent standardının iyileştirilmesine, ulaşımdan psikolojik desteğe kadar sorunlarının bulunduğunu ve bu sorunların çözümü noktasında çalışmalar yapıldığını ifade ederek Komisyon üyelerine yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Yapılan denetimlerin ve sonuçlarının değerlendirilmesinden sonra toplantı sona erdi.

 Sonraki Sayfa: İl Müdürü Bildirici’den Yüksekova’daki Ailelere Ziyaret

Önceki Sayfa : ASP İl Müdürlüğü’nde Yangın Tatbikatı Gerçekleşti