'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' Komisyon Toplantısı

6284 sayılı Ailenin Korunmasına ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanunu’nun hükümlerinin yerine getirilmesinde kurumlar arası koordinasyon görevinin yerel düzeyde etkin biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla; 17.03.2016 tarih ve 29656 sayılı resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri Hakkında Yönetmelik”in 8. Maddesi ile “Şiddetle mücadele kapsamında sunulan hizmetlerin etkin bir şekilde yürütülmesiyle uygulamadaki sorunların giderilmesini sağlamak üzere, Sayın Vali Yarımcısı Bekir ABACI başkanlığında, Belediye, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Hakkari Üniversitesi, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü, SYDV Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, KAMER Vakfı, Hakkari Kadın Girişimciler Derneği, Atatürk Polis Merkezi meslek örgütlerinin temsilcilerinin katılımıyla” Kadına Yönelik Şiddet Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu toplantısı gerçekleştirilmiştir.
 

Toplantıda ele alınan gündem maddeleri şunlardır;
 

  • İlgili kurumlarca önceki toplantılarda bağlı olarak işbirliği içinde gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.
  • 6284 kapsamında alınan koruyucu ve önleyici tedbir kararlarının izleme süreci konusunda karşılaşılan aksaklıkların giderilmesi için emniyet ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliği içinde çalışmalarını devam ettirmesi gerektiği konuşuldu.
  • Müdürlüğümüze başvuruda bulunan şiddet mağduru kadınların istihdamına destek olmak üzere Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne yönlendirilmesi gerektiği konuşuldu.
  • Kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planının hazırlanması süreci için oluşturulan teknik kurulda var olan eksiklikler konuşuldu.
  • Kadına yönelik şiddetle mücadele il eylem planının hazırlığı için gerçekleştirilerek çalıştay görüşüldü ve mayıs ayında komisyon üyesi kurumların desteğiyle yapılması planlandı.

Sonraki Sayfa: Hakkari’de “Okul Destek Projesi”

Önceki Sayfa : Yüksekova’da “Okul Destek” Projesi