SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA GEÇİŞ İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

      20/11/2017 tarihli ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 ve geçici 24 üncü maddelerinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından çalıştırılanların sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütlerin giderilmesi ve kurumlar arasında uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanmış olan Usül ve Esasların 8. Maddesi gereği ve 03/01/2018 tarih ve 48 sayılı valilik onayı ile oluşturan tespit komisyonunca sürekli işçi kadrolarına geçmek isteyen 83 Personelin başvuruları gerçekleşmiştir.
      Yapılan başvuru sonucunda 25.01.2018 26.01.2018 tarihlerinde Tespit Komisyonunca inceleme ve değerlendirme yapılmış değerlendirme sonucunda 75 Personelin sürekli işçi kadrosuna geçiş başvuruları kabul edilmiş olup 8 personelin de Usul ve Esasların 34.maddesinin 3. fıkrasının (a) bendi gereği işçinin istihdam edildiği sözleşmenin kanun hükmünde kararname kapsamında personel alımına dayalı hizmet alımı sözleşmesi olmadığı ve kamu ihale kurumu kayıtlarında bulunmadığı gerekçesiyle sürekli işçi kadrolarına geçiş için başvuruları tespit komisyonunca Red edilmiştir.
      Kurum internet sayfasında yayınlandığı günden itibaren Başvurusu Red edilenlerin itiraz hakları Usul ve Esaslar gereği 3 (üç) gün olmuş olup, itirazlarını tespit komisyonuna yazılı, açık ve anlaşılır bir şekilde bildirebilirler. Başvurusu Red/Kabul  edilenlere ayrıca Tespit Komisyonunca tebligat gönderilmeyecektir.
      Yapılacak sınava ilişkin malumatlar ise daha sonra kurum internet sayfasında yayınlanacaktır.
      Başvurusu kabul edilenler ile red edilenlere ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibidir.
 
   Başvurusu Kabul Edilenler

 
SIRA NO ADI SOYADI BAŞVURU DURUMU ÇALIŞTIĞI KURULUŞ BİRİM
1  
MURAT                KAYA
Kabul HAKKARİ SHM
2  
KEMAL                ÖZER
Kabul YÜKSEKOVA SHM
3  
TAHİR                ÖZER
Kabul YÜKSEKOVA SHM
4  
KEMAL                TİMUR
Kabul YÜKSEKOVA SHM
5  
NEJLA                YÖRDEM
Kabul ŞÖNİM
6  
LEYLA                TEMEL
Kabul ÇOKİM
7  
İRFAN                ÖZTÜRK
Kabul HAKKARİ SHM
8  
AHMET                TAŞÇI
Kabul HAKKARİ SHM
9  
METİN                KAPLAN
Kabul YÜKSEKOVA SHM
10  
RESUL                DEMİR
Kabul YÜKSEKOVA SHM
11  
ASİYE                ÇİFTÇİ
Kabul HAKKARİ ASPİM
12  
NURCAN               ARMUT
Kabul ÇOKİM
13 ŞERMİN               ADIYAMAN Kabul KADIN KONUK EVİ MÜD.
14  
SEVİM                BUZAN
Kabul ÇOKİM
15  
ERCAN                DERE
Kabul YÜKSEKOVA SHM
16  
TAHIR                TEKCE
Kabul HAKKARİ SHM
17  
SEDAT SİNAN          ARSLAN
Kabul YÜKSEKOVA SHM
18  
FERIDUN              OZBEK
Kabul HAKKARİ ASPİM
19  
FUAT                 TEKİN
Kabul HAKKARİ SHM
20 DİLBER               ERİK Kabul KADIN KONUK EVİ MÜD.
21  
İSHAK                TÜRK
Kabul YÜKSEKOVA SHM
22 HASRET               DUMAN Kabul KADIN KONUK EVİ MÜD.
23  
GULŞAH               GÜNGÖR
Kabul YÜKSEKOVA SHM
24  
ESRA                 ARSLAN
Kabul ŞÖNİM
25  
ÜMRAN                ORHAN
Kabul KADIN KONUK EVİ
26  
UĞUR                 ENGİN
Kabul YÜKSEKOVA SHM
27 ZÜMEYRAN             ENGİN Kabul KADIN KONUK EVİ MÜD.
28  
NECMETTİN            ÇİFTCİ
Kabul HAKKARİ ASPİM
29  
SONGÜL               TAŞ
Kabul HAKKARİ ASPİM
30  
CİHAT                ERKAYA
Kabul YÜKSEKOVA SHM
31  
RAMAZAN              ECER
Kabul YÜKSEKOVA SHM
32  
MESUT                DEMİRALP
Kabul HAKKARİ SHM
33  
ERDAL                ZİREK
Kabul YÜKSEKOVA SHM
34  
ENGİN                ŞİMŞEK
Kabul HAKKARİ SHM
35  
HALİS                İPEK
Kabul YÜKSEKOVA SHM
36  
MERCAN               ŞAN
Kabul YÜKSEKOVA SHM
37  
ZEHRA                KAYA
Kabul YÜKSEKOVA SHM
38  
HEKİM                CAN
Kabul ÇOKİM
39 GÜLŞEN               KAYA Kabul ŞÖNİM
40 REMZİYE              ÇALLI Kabul KADIN KONUK EVİ MÜD.
41  
PERİHAN              KAYA
Kabul ŞÖNİM
42  
SAİME                ADIYAMAN
Kabul ŞÖNİM
43  
MERYEM               ÖZMEN
Kabul YÜKSEKOVA SHM
44  
TANER                YILMAZ
Kabul YÜKSEKOVA SHM
45  
KİBAR                GÜR
Kabul ÇOKİM
46  
ZEKİ                 KIZILBAN
Kabul HAKKARİ ASPİM
47  
SUNA                 KAYA
Kabul YÜKSEKOVA SHM
48 MERYEM               ÖZATAK Kabul KADIN KONUK EVİ MÜD.
49  
METİN                TUNÇ
Kabul YÜKSEKOVA SHM
50  
GAZİ                 KARADUMAN
Kabul HAKKARİ SHM
51  
YAVUZ                ERÇİN
Kabul YÜKSEKOVA SHM
52 İZZETTİN             BEYTER Kabul KADIN KONUK EVİ MÜD.
53  
NECDET               ÖZTUNÇ
Kabul YÜKSEKOVA SHM
54  
AYHAN                DEMİR
Kabul HAKKARİ SHM
55  
AYDIN                DEMİR
Kabul HAKKARİ SHM
56  
MUSA                 AKDOĞAN
Kabul HAKKARİ SHM
57  
ZEYNEP               SEVEN
Kabul ÇOKİM
58  
İDRİS                ÖZER
Kabul YÜKSEKOVA SHM
59  
HARUN                ÖZKAN
Kabul HAKKARİ SHM
60  
SENAR                ASLAN
Kabul HAKKARİ SHM
61  
FADİLE               ENGİN
Kabul HAKKARİ SHM
62  
NİHAT                YILDIRIM
Kabul YÜKSEKOVA SHM
63  
GULUZAR            ÇAYMAK
Kabul YÜKSEKOVA SHM
64  
SACİDE               DALAR
Kabul YÜKSEKOVA SHM
65  
EMRULLAH             KARATAŞ
Kabul YÜKSEKOVA SHM
66  
YAZGÜLÜ              YAŞAR
Kabul HAKKARİ SHM
67  
MERCAN               KAVAL
Kabul YÜKSEKOVA SHM
68  
GÜLTEN               PEKER
Kabul HAKKARİ SHM
69  
ABDULVAHAP           ALCICEK
Kabul HAKKARİ SHM
70  
HASAN               CİNDİOĞLU
Kabul YÜKSEKOVA SHM
71  
KEFSER               PARLAK
Kabul ÇOKİM
72  
METİN                AKDAĞ
Kabul HAKKARİ SHM
73  
NURAN                GÜNDÜZ
Kabul YÜKSEKOVA SHM
74  
BAŞAK                ESMER
Kabul HAKKARİ SHM
75  
FAYSAL               GEZER
Kabul YÜKSEKOVA SHM
     


BAŞVURUSU RED EDİLENLER
 
ADI SOYADI BAŞVURU DURUMU
SÜLEYMAN ERTUŞ RED
TAHİRHAN GÜR RED
BAHAR ÇİFTÇİ RED
ALAETTİN ÇAĞALA RED
ABDULKADİR ALBAYRAK RED
İHSAN TEKİN RED
FERRAH BAŞARAN RED
SEYİTHAN BEYTER RED

 

Sonraki Sayfa: ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME VE EKPSS-KURA’YA BAŞVURU TAKVİMİ

Önceki Sayfa : HAKKÂRİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN ŞEHİT YAKINI VE GAZİLERE ZİYARET