YÜKSEKOVA SHM TARAFINDAN AİLE EĞİTİM PROGRAMI KAPSAMINDA ÇOCUK İHMALİ VE İSTİSMARI KONULU SEMİNER VERİLDİ

      Hakkâri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Yüksekova Sosyal Hizmet Merkezi öncülüğünde yürütülen Aile Eğitim Programı kapsamında 13.07.2017 tarihinde saat 10.30’da Yüksekova Akarsu Camisinde, Müdürlüğümüzde görev yapan ASDEP personeli Sosyal Çalışmacı Ramazan ECER tarafından (29 kişiye) “Çocuk İhmali ve İstismarı” konulu seminer verilmiştir.
 
      Seminerde “Çocuk İhmali ve İstismarının ne olduğu, hangi durumların ihmal ve istismar olarak değerlendirileceği, İhmal ve istismar çeşitlerinin ne olduğu, istismara uğrayan bir çocuk ile karşılaşıldığında neler yapılacağı ve nerelere başvurulacağı hakkında aileler bilgilendirildi. Ailelerin konuyu daha iyi anlamaları için sunum örneklerle zenginleştirilmiş ve videolar ile desteklenmiştir. Günümüzde karşılaşılan en önemli problemlerden biri olan istismar, sosyal ve ekonomik durumu ne olursa olsun her çocuğu karşılaşabileceği bir durum haline gelmiştir.  Bundan dolayı ailelerin istismar konusunda bilinçli olmaları gerekmektedir. Verilen eğitimde ailelerin çocuklarına cinsellik eğitimi vermeleri gerektiği, ailelerin çocuklarına vücutlarını tanıtmaları gerektiği ve vücudundaki özel bölgelerin nereler olduğu, bu bölgelere kimsenin dokunulmaması gerektiği hakkında bilgi verildi. Eğitimde ailelerin de düşünceleri alınmış olup sorularına tatmin edici cevaplar verilmiş ve bu tür eğitimlerin daha yaygın olarak yapılması konusunda aileler görüşlerini tarafımıza bildirmişlerdir.
 


Sonraki Sayfa: HAKKÂRİ’DE 15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLÎ BİRLİK GÜNÜ

Önceki Sayfa : İl Müdürü Bildirici’den Yüksekova’daki Ailelere Ziyaret